Industrilakerernes Landsforening

IL varetager de faglige og erhvervsmæssige interessefelter, der oftest er fælles med de øvrige medlemsvirksomheder, gennem den styrke IL har som en aktiv interessegruppe i Dansk Byggeri.

Miljø er vigtigt
På miljøledelsesområdet har IL indgået en aftale med BVQI om certificering og efterfølgende audittering efter ISO 14001-standarden efter et dansk anerkendt system.

Flere IL medlemmer er ISO 14001 certificeret efter denne aftale.

Leverandører er med
IL har et fremragende samarbejde med leverandørkredsen til industrilakererbranchen - og et flertal af disse har et associeret medlemskab af IL.

Hermed opnås et langt større samarbejde om nyudvikling af materialer, værktøjer, udfaldskrav m.v. samt medvirken i ILs forskellige aktiviteter.


Fordele som medlem
Industrilakerernes Landsforening
Nørre Voldgade 106, 1358 København K
Att.: Frederik Waitz Søborg - Tlf.: 72 16 01 93
fws@danskbyggeri.dk