Om IL

IL varetager de faglige og erhvervsmæssige interessefelter, der oftest er fælles med de øvrige medlemsvirksomheder, gennem den styrke IL har som en aktiv interessegruppe i Dansk Byggeri.


Miljø er vigtigt

På miljøledelsesområdet har IL indgået en aftale med BVQI om certificering og efterfølgende audittering efter ISO 14001-standarden efter et dansk anerkendt system.

Flere IL medlemmer er ISO 14001 certificeret efter denne aftale.

Leverandører er med
IL har et fremragende samarbejde med leverandørkredsen til industrilakererbranchen – og et flertal af disse har et associeret medlemskab af IL.

Hermed opnås et langt større samarbejde om nyudvikling af materialer, værktøjer, udfaldskrav m.v. samt medvirken i ILs forskellige aktiviteter.

 

Læs om fordele som medlem

Som IL-medlem har du adgang til ILs salgs- og leveringsbetingelser, der er udarbejdet specielt til at imødekomme branchens specielle interesser og krav.
IL arbejder for et godt og stærkt sammenhold mellem industrilakerere.
Endvidere for en standardiseret prispolitik til gavn for alle, samt tillid til medlemmernes kvalitetsgarantier på et fagligt højt niveau.
IL arrangerer temadage og studieture med fagligt og teknologisk indhold. Endvidere sociale sammenkomster og ERFA-møder. Foreningen optager nye medlemmer, der sammen med IL vil arbejde for at højne branchens anseelse.
Firmaspecialer eksponeres på internettet gennem ILs hjemmeside med medlemsdatabase, der indeholde links til medlemmernes egne hjemmesider.
Dansk Byggeri sikrer dig velorganiserede forhold, et kendt regelsæt som giver fredspligt og et gensidigt aftaleforhold med en kendt lønaftale og lønudvikling.
Dansk Byggeris feriepengeordning giver store kontante fordele. For den typiske medlemsvirksomhed vil den økonomiske gevinst i form af øget likviditet opveje en stor del af kontingentet til Dansk Byggeri.
Som medlem af Dansk Byggeri får du tilbudt en række målrettede serviceprodukter samt rabatter på forskellige typer varer og tjenesteydelser.
Gennem Dansk Byggeris kurser m.m. kan du opnå en større effektivitet og sikre virksomhedens fortsatte udvikling. Dansk Byggeris faglige kurser giver dig aktuel og vigtig byggeviden.
Gennem Dansk Byggeris cirkulæreudsendelser og erhvervsmagasinet Byggeriet får du kendskab til mange af de branchenyheder og andre aktuelle informationer, som er nødvendig for at løse de daglige opgaver.
Dansk Byggeri har sin egen forsikringsservice, hvor forsikringsbetingelserne er skræddersyet til medlemsvirksomhederne og til meget konkurrencedygtige præmier.
Som medlem kan man trække på Dansk Byggeris brede vifte af konsulentydelser inden for bl.a. juridisk bistand, overenskomstforhold, byggeteknik, miljø, eksport og afsætning, økonomi, skatteforhold m.v. Det giver virksomheden direkte adgang til højt kvalificerede specialister.
Luk menu